Apiotek tung ra adapter ExpressCard cho ngõ Ethernet

Adapter Giga II Ethernet ExpressCard giúp người dùng MTXT có được tốc độ kết nối Ethernet cao vừa được Apiotek giới thiệu.