API bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm về CBTT

Ngày 18/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1271/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (mã API - HNX).

API bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm về CBTT - Ảnh 1

Theo đó, API bị cảnh cáo dokhông thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, API bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12NQ/HĐQT/API ngày 06/02/2015 về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Apec Thái Nguyên;...

Công ty còn CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn đối với: Quyết định của HĐQT số 133/2014/QĐ-APECI ngày 20/12/2014 về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty, ...

Ngoài ra, API còn bị phạt 85 triệu đồng do không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp. Cụ thể, tại thời điểm hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN ngày 09/3/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy cho CTCP Tập đoàn Việt Phương, không tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng Công ty không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số tiền phạt API phải nộp là 170 triệu đồng.