APG sẽ đánh giá hiệu quả phòng chống rửa tiền của VN

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dự kiến bản đánh giá toàn diện về hệ thống phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố của Việt Nam sẽ được APG hoàn tất vào cuối năm 2008.