APG: Lãi trước thuế quý 1 tăng 236% so cùng kỳ

CTCP Chứng khoán An Phát (HNX: APG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2012 với lợi nhuận trước thuế đạt 433 triệu đồng, tăng tới 236% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần của APG đạt 1.96 tỷ đồng, bằng 51% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu khác đóng góp 1 phần khá lớn, chiếm 1.5 tỷ đồng.

Doanh thu từ môi giới và đầu tư đều giảm so với quý 1/2011. Cụ thể, doanh thu môi giới đạt 414 triệu đồng, bằng 72% cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 74 triệu đồng, chỉ bằng 20% cùng kỳ 2011.

Trong 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn nhập 886 triệu đồng nên lợi nhuận gộp đạt 2.8 tỷ đồng, tăng hơn 440 triệu đồng so với quý 1/2011.

Lợi nhuận trước thuế đạt 433 triệu đồng, tăng 236% so với cùng kỳ năm trước.

Tiền và tương đương tiền 5.8 tỷ đồng, tăng gần 2.8 tỷ đồng so với đầu năm.

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn giảm từ 39 tỷ đồng xuống còn 32 tỷ đồng.