Áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tăng hiệu quả sản xuất trái cây

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Quá trình sản xuất, kinh doanh trái cây ở Việt Nam hiện còn dựa vào mở rộng diện tích hơn là công nghệ trước và sau thu hoạch. Cần có cách tiếp cận mới với bước đi thích hợp để sản xuất lúa gạo: diện tích giảm, vẫn tăng chất lượng, sản lượng và giá bán.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112139&sub=72&top=41