Áp dụng khoa học kỹ thuật vào bảo trì đường thủy

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Theo đó, Bộ GTVT khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) và công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Áp dụng khoa học kỹ thuật vào bảo trì đường thủy - Ảnh 1

Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu, việc áp dụng KHKT và CNTT trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa phải được thử nghiệm, đánh giá và định mức cho từng công việc cụ thể sẽ được Bộ quyết định công bố hàng năm.

Phan Ngọc