Áp dụng công nghệ số trong cải thiện giao thông ở Canada

Công nghệ số có khả năng cải thiện được việc di chuyển trong đô thị để đạt được nhiều lợi ích khác nhau về mặt xã hội. Nó nâng cao tính hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng và cải thiện được khả năng tiếp cận dịch vụ này thông qua việc tối ưu hóa các tuyến đường hay kết hợp nhiều phương thức vận tải bằng ứng dụng tích hợp và thanh toán không tiếp xúc. Diễn đàn khám phá tiềm năng của công nghệ số trong việc cải thiện giao thông công cộng ở Canada là bài học kinh nghiệm cho những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ap-dung-cong-nghe-so-trong-cai-thien-giao-thong-o-canada-124950.htm