Ảo thuật gia David Copperfield gặp rắc rối với FBI

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngôi nhà ở Las Vegas của ảo thuật gia nổi tiếng David Copperfield vừa bị các nhân viên FBI lục soát.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/77392.cand