Ðào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng theo chương trình

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) sẽ ban hành chương trình khung về phát triển nhân tài để trình Chính phủ về chương trình này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105238&sub=74&top=41