Áo phát hiện "dê cụ"

Kỹ sư Adam Whiton, Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), và nhà thiết kế thời trang Yolita Nugent đã hợp tác tạo ra một hệ thống quần áo có thể phát hiện những hành động "dê xồm" như đẩy, chộp, vỗ... hoặc lăng nhục như tát, đấm, đánh...