Ào ạt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

    Gốc

    Làn sóng phát hành riêng lẻ nhiều nhất trong ngành dầu khí, điện xây dựng và bất động sản...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e4d8f6f6b32d5e&page=category