ANZ mua thêm hơn 3,4 triệu cổ phiếu SSI

Ngân hàng ANZ của Ôxtrâylia vừa thông báo sẽ mua vào hơn 3,4 triệu cổ phiếu của Công ty chứng khoán Sài Gòn, từ ngày 1/4 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.