“ANZ không quá lo ngại về HSBC”

Nội dung cuộc trò chuyện với ông Michael Smith, Giám đốc điều hành Tập đoàn ANZ...