ANZ chính thức tham gia thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam

    4 đăng lạiGốc

    (HNM) - Ngày 16-11-2007, Ngân hàng ANZ chính thức ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng ANZ Visa tại thị trường Việt Nam. Thẻ tín dụng của ANZ là loại thẻ tín dụng thực chất, được sử dụng tiền vay của ngân hàng trong vòng 45 ngày không phải trả lãi suất, không cần tài khoản thế chấp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/150510