ANZ áp dụng lãi suất 13,5% năm

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Từ 21/5/2008, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn bằng tiền đồng tại Ngân hàng ANZ sẽ được hưởng mức lãi suất là 13-13,5%...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=e8ca5a259c91c8&page=category