Anh: Xuất khẩu nhiều vũ khí nhất thế giới

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo khẳng định của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh (cơ quan xúc tiến thương mại trực thuộc Chính phủ), quốc gia của xứ sở sương mù là nước bán vũ khí lớn nhất thế giới trong năm 2007.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/6/93498.cand