Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81)

Ford Everest dùng để chở cỏ, treo xe máy lên xà nhà, xe buýt quá tải, trông xe Mercedes-Benz bá đạo....là những hình ảnh thú vị trong tuần qua.

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 1

Ford Everest - phương tiện chỏ cỏ hữu hiệu trong thành phố

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 2

Để an toàn giao thông, đợi chờ là hạnh phúc

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 3

Tiểu đổi xe...không quần

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 4

Nước lên thì xe cũng lên

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 5

"Bữa sáng" quá no của xe buýt

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 6

Yên tâm xế sang không bị vặt đồ

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 7

Bẫy chông di động

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 8

Ngạo nghễ với đời

Ảnh vui giao thông Việt Nam tuần qua (P.81) - Ảnh 9

Tất cả vì làn da phụ nữ Việt Nam