Ảnh vui: Bà bán hàng đặc biệt

"Các bác mua rau cho em đi, rau sạch lắm!".

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/anh-vui-nguoi-ban-hang-an-tuong-nhat-vinh-bac-bo.html