Anh Võ Văn Thưởng làm chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN

TT (HÀ NỘI) - "Tôi hứa sẽ tận tâm tận lực cùng Ủy ban T.Ư hội đưa tổ chức hội phát triển mạnh mẽ, thật sự là nơi hội tụ lý tưởng của mọi đối tượng thanh niên, truyền thụ cho thanh niên tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc.