Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

Nhật báo Anh The Guadian ngày 17/9 đã đăng những hình ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Theo Vietnam+

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 1

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh đối với 4 đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) cung cấp mới đây cho thấy rõ mức độ tàn phá san hô do hoạt động xây dựng các đảo này. Trong ảnh là hình chụp vệ tinh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) vào năm 2006.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 2

Ảnh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) chụp tháng 8/2015 cho thấy Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp và quân sự hóa.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 3

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Vành Khăn (Mischief Reef) năm 2012.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 4

Hình chụp bãi đá Vành Khăn tháng 8/2015 cho thấy các đảo nhân tạo này đang tàn phá các rạn san hô với tốc độ đáng báo động, mà đây lại là những rạn san hô có tính đa dạng sinh thái nhiều nhất trên thế giới.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 5

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Subi (Subi Reef) năm 2012.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 6

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Subi (Subi Reef) tháng 8 năm 2015. Theo báo Anh The Guardian, Trung Quốc bồi đắp các đảo để xây trên đó các đường băng, đồn bốt và cả những thị trấn nhỏ, gây nguy hại cho các hệ sinh thái biển vốn mang tính thiết yếu trong việc duy trì trữ lượng thủy sản và tính đa dạng sinh học.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 7

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh đối với 4 đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) cung cấp mới đây cho thấy rõ mức độ tàn phá san hô do hoạt động xây dựng các đảo này. Trong ảnh là hình chụp vệ tinh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) vào năm 2006.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 8

Ảnh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) chụp tháng 8/2015 cho thấy Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp và quân sự hóa.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 9

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Vành Khăn (Mischief Reef) năm 2012.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 10

Hình chụp bãi đá Vành Khăn tháng 8/2015 cho thấy các đảo nhân tạo này đang tàn phá các rạn san hô với tốc độ đáng báo động, mà đây lại là những rạn san hô có tính đa dạng sinh thái nhiều nhất trên thế giới.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 11

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Subi (Subi Reef) năm 2012.

Ảnh vệ tinh tố Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông - Ảnh 12

Ảnh chụp vệ tinh bãi Đá Subi (Subi Reef) tháng 8 năm 2015. Theo báo Anh The Guardian, Trung Quốc bồi đắp các đảo để xây trên đó các đường băng, đồn bốt và cả những thị trấn nhỏ, gây nguy hại cho các hệ sinh thái biển vốn mang tính thiết yếu trong việc duy trì trữ lượng thủy sản và tính đa dạng sinh học.