Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn

Những bức ảnh vệ tinh do Liên Hợp Quốc công bố ngày 5/10 cho thấy thành phố Aleppo đổ nát trong các cuộc không kích.

Bức ảnh vệ tinh do Liên Hợp Quốc công bố ngày 5/10 cho thấy khu công nghiệp ở Karm ad-Daa, thành phố Aleppo, Syria, bị bom đạn tàn phá ngày 25/9/2016. Một cơ sở thể thao ở quận Owaija bị phá hủy sau những đợt không kích ở Aleppo hôm 1/10/2016. Bức ảnh vệ tinh cho thấy, hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy trong mưa bom bão đạn ở quận Ayn at-Tal, thành phố Aleppo, hôm 25/9/2016. Con đường bị tàn phá và những miệng hố xuất hiện ở quận Shaar, Aleppo, hôm 18/9/2016. Ngôi nhà bị xóa sổ và một ngôi trường bị hư hại ở quận Tahal Jabal Badro, Aleppo, hôm 25/9/2016. Ảnh vệ tinh cho thấy, nhiều miệng hố xuất hiện trên con đường ở quận Shaar hôm 25/9/2016. Những ngôi nhà bị phá hủy ở quận Karm ad-Daa hôm 25/9. Thêm một bức ảnh vệ tinh do Liên Hợp Quốc công bố cho thấy cảnh tượng tan hoang ở quận Karm ad-Daa, Aleppo, hôm 18/9. Ảnh chụp từ video cho thấy những tòa nhà bị hư hại trong khu Bustan Al-Basha, Aleppo, ngày 4/10/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 1

Bức ảnh vệ tinh do Liên Hợp Quốc công bố ngày 5/10 cho thấy khu công nghiệp ở Karm ad-Daa, thành phố Aleppo, Syria, bị bom đạn tàn phá ngày 25/9/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 2

Một cơ sở thể thao ở quận Owaija bị phá hủy sau những đợt không kích ở Aleppo hôm 1/10/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 3

Bức ảnh vệ tinh cho thấy, hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy trong mưa bom bão đạn ở quận Ayn at-Tal, thành phố Aleppo, hôm 25/9/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 4

Con đường bị tàn phá và những miệng hố xuất hiện ở quận Shaar, Aleppo, hôm 18/9/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 5

Ngôi nhà bị xóa sổ và một ngôi trường bị hư hại ở quận Tahal Jabal Badro, Aleppo, hôm 25/9/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 6

Ảnh vệ tinh cho thấy, nhiều miệng hố xuất hiện trên con đường ở quận Shaar hôm 25/9/2016.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 7

Những ngôi nhà bị phá hủy ở quận Karm ad-Daa hôm 25/9.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 8

Thêm một bức ảnh vệ tinh do Liên Hợp Quốc công bố cho thấy cảnh tượng tan hoang ở quận Karm ad-Daa, Aleppo, hôm 18/9.

Ảnh vệ tinh Aleppo tan hoang trong mưa bom bão đạn - Ảnh 9

Ảnh chụp từ video cho thấy những tòa nhà bị hư hại trong khu Bustan Al-Basha, Aleppo, ngày 4/10/2016.