Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã

Cuốn sách du khảo của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên như một chuyến tàu đưa bạn đọc ngược về quá khứ của thành phố sương mù Đà Lạt.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 1

Sương sớm Đà Lạt, năm 1952. Ảnh: Đặng Văn Thông.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 2

Nhà văn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam trong một chuyến vào rừng tìm lan quý. Nhất Linh sống ẩn dật ở Đà Lạt từ 1955 đến 1958. Ảnh: Vũ Hà Tuệ sưu tầm.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 3

Đường phố Đà Lạt, đoạn trước café Tùng, khoảng đầu thập niên 1960. Ảnh: gia đình café Tùng cung cấp.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 4

Từ trái sang: Khánh Ly, Đỗ Long Vân, Đinh Cường, Trịnh Xuân Tịnh tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 5

Từ trái qua: Đinh Cường, Tôn Nữ Kim Phượng và Trịnh Công Sơn tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 6

Không gian thư viện Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 7

Nhóm văn nghệ nữ sinh viên Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 8

Một gia đình người Đà Lạt sống ở căn villa số 9, Rue des Rose (nay là Huỳnh Thúc Kháng). Ảnh: tư liệu gia đình bà Nguyễn Thị Phong.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 9

Phạm Duy và Lệ Lan, mối tình làm nên cảm hứng của bản Cỏ hồng. Ảnh: tư liệu tác giả.

Ảnh tư liệu về Đà Lạt mộng mơ và tao nhã - Ảnh 10

Lê Uyên - Phương, đôi uyên ương nghệ sĩ Đà Lạt rất nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 1960, đầu 1970. Ảnh: tư liệu.