Anh triển khai tàu chiến hiện đại bậc nhất tới Biển Đỏ

Ngày 27/5, Hải quân Anh đã triển khai một trong những tàu chiến hiện đại nhất tới Biển Đỏ nhằm bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/anh-trien-khai-tau-chien-hien-dai-bac-nhat-toi-bien-do-122329.htm