Ảnh trạm điều khiển vệ tinh đầu tiên của Việt Nam

Ngày 19/4, vệ tinh địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam, VINASAT-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo. Và những ...