Ảnh: Tổng duyệt 'đánh địch' đổ bộ đường không

Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tổng duyệt đánh địch đổ bộ đường không. (Theo QĐND)

Đảm bảo kỹ thuật, hậu cần cho nhiệm vụ bay

Phi công Nguyễn Bá Đức kiểm tra lại trang bị thông tin liên lạc

Quán triệt nhiệm vụ trước giờ thực hành

Kiểm tra đội hình chiến đấu

Cơ động lên máy bay

Giúp nhau chỉnh lại trang bị

Sẵn sàng đổ bộ

'Quân địch' đổ bộ ngoài thực địa

... Ẩn nấp trong giao thông hào

Thoát ly khỏi trận địa