Anh: Sinh viên nước ngoài phải học xếp hàng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tất cả những sinh viên nước ngoài tới Anh từ nay sẽ phải học cách xếp hàng lên xe bus. Quy định trên đưa ra sau khi người dân địa phương than phiền rằng những sinh viên ngoại quốc không chịu quan sát những quy ước ngầm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2007/09/mlnews.2007-09-26.9263439490