Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên

Mời bạn xem hình ảnh về "đất nước bí ẩn" Triều Tiên qua ống kính của phóng viên Việt Nam.

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 1

Người dân làm kè đá ở tỉnh Bình An Bắc, Triều Tiên - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 2

Người thợ sửa xe đạp ven đường ở tỉnh Bình An Nam, thuộc CHDCND Triều Tiên - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 3

Người thợ sửa xe đạp ven đường ở tỉnh Bình An Nam - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 4

Một cụm dân cư thôn quê ở đất nước bí ẩn Triều Tiên. Hình ảnh được chụp tại tỉnh Bình An Bắc - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 5

Một cụm dân cư thôn quê thuộc tỉnh Bình An Bắc - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 6

Một cụm dân cư thôn quê thuộc tỉnh Bình An Bắc - Ảnh: THÁI LỘC

Ảnh nhịp sống đời thường ở 'đất nước kỳ lạ' Triều Tiên - Ảnh 7

Xúc cát dưới một dòng suối ở tỉnh Bình An Nam - Ảnh: THÁI LỘC