Anh Nguyễn Thành Bình được bầu làm Bí thư Đoàn thị trấn Ngãi Giao

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  GốcBR-VT

  Ngày 13/5, Đoàn TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có 70 đại biểu, đại diện cho 486 đoàn viên toàn thị trấn.

  Ban chấp hành Đoàn thị trấn Ngãi Giao, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

  Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đoàn thị trấn đã tổ chức kết nạp 400 đoàn viên mới, giới thiệu 18 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 16 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

  Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thị trấn đề ra 8 mục tiêu trọng tâm: 100% cán bộ, tham gia xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh, phấn đấu đưa ít nhất 1 sản phẩm OCCP đặc trưng của địa phương; 100% thanh niên sử dụng công nghệ thanh toán điện tử thay tiền mặt, hỗ trợ ít nhất 50% dân số thị trấn sử dụng công nghệ này; xây dựng ít nhất 4 công trình thanh niên; giới thiệu trên 25% đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng...

  Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thị trấn, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đại biểu. Anh Nguyễn Thành Bình, Phó Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, được bầu giữ chức Bí thư Đoàn thị trấn Ngãi Giao, nhiệm kỳ 2022-2027 với 70 phiếu tín nhiệm, đạt 100%.

  Tin, ảnh: NHẬT LINH

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202205/anh-nguyen-thanh-binh-duoc-bau-lam-bi-thu-doan-thi-tran-ngai-giao-950808/