Ánh nắng mặt trời tác động tới cơ thể như thế nào?

Ánh nắng mặt trời có lợi hay có hại sức khỏe trong những trường hợp nào? Xem ngay video dưới đây để biết ánh nắng tác động tới cơ thể như thế nào.

Video: Ánh nắng mặt trời tác động tới cơ thể như thế nào: