Anh - Mỹ dọa cắt viện trợ cho Pakistan

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Ngay sau khi Tổng thống Pervez Musharraf ban bố "Tình trạng khẩn cấp quốc gia", Mỹ và Anh đều đe dọa sẽ cắt khoản viện trợ trị giá hàng tỷ USD mà họ dành cho Islamabad và việc này đang khiến cho tình hình Pakistan càng trở nên phức tạp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78375.cand