Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông

Những hình ảnh về mức độ nặng nề của đợt lũ lụt miền Trung tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhiều nơi chìm trong biển nước mênh mông.

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 1

Do ảnh hưởng kết hợp của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa tăng cường, rìa Bắc rãnh áp thấp nối thâm áp thấp nhiệt đới và nhiễu động đới gió Đông trên cao, từ tối 14/10, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nặng.

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 2

Những hình ảnh nước lũ mênh mang, ngập lụt nặng nề tại Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 3

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 4

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 5

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 6

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 7

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 8

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 9

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 10

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 11

Ảnh lũ lụt miền Trung: Người và nhà chìm trong biển nước mênh mông - Ảnh 12