Anh Lê Tuấn Anh giữ chức danh Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm anh Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Từ ngày 28 – 29/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Bá Cát - Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm anh Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 27/2/2024.

Anh Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm anh Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 27/2/2024.

Hội nghị đã thực hiện công tác kiện toàn nhân sự, hiệp thương anh Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tham gia Ban Thư ký T.Ư, Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; hiệp thương giới thiệu bầu giữ chức danh Phó Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, sau khi Ban Chấp hành cho ý kiến về nội dung này.

Hội nghị cũng đã biểu quyết để chị Nguyễn Lưu Trà My, nguyên Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam, do đã chuyển công tác và được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, từ ngày 1/2/2024.

Cũng tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định bổ nhiệm anh Lê Tuấn Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 27/2/2024.

Thay mặt Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết đã phát biểu giao nhiệm vụ cho anh Lê Tuấn Anh.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, anh Lê Tuấn Anh tiếp tục phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/anh-le-tuan-anh-giu-chuc-danh-chanh-van-phong-tu-hoi-sinh-vien-viet-nam-post1616215.tpo