Anh: Kích hoạt quá trình đàm phán rời EU vào tháng 3.2017

Ngày 2.10, thủ tướng Anh Thearesa May tuyên bố nước Anh sẽ kích hoạt quá trình đàm phán rời EU vào cuối tháng 3 năm 2017.