Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, một thiên tài

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Đống Đa, thành kính tưởng nhớ Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ có anh là Nguyễn Nhạc, em là Nguyễn Lữ. Ông tổ 4 đời trước cùng một tổ với Hồ Quý Ly, người ở huyện Hưng Nguyên, đất Nghệ An. Giữa thế kỷ 17, vào Nam ở vùng Cao Nguyên, xưa thuộc phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140006&sub=81&top=43