Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc

Khi nhiệt độ miền Bắc đang giảm đến mức kỷ lục trong vòng40 năm qua thì cũng là lúc những hình ảnh 'bá đạo' về cái rét cũng ra đời.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 1

Định ngâm đồ qua đêm sáng giặc nhưng không ngờ.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 2

Dàn 'siêu xe' trong phim hoạt hình Cars xuất hiện ngoài đời thật.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 3

Chiếc khăn gió ấm.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 4

Mũ 'giữ ấm đầu' tiện dụng, dễ tìm.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 5

Thời trang 'chăn con công' một lần nữa lại lên ngôi.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 6

Tranh thủ check-in lần đầu thấy người tuyết.

Theo VnExpress

Xem chi tiết

Xem nhiều

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 7

Định ngâm đồ qua đêm sáng giặc nhưng không ngờ.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 8

Dàn 'siêu xe' trong phim hoạt hình Cars xuất hiện ngoài đời thật.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 9

Chiếc khăn gió ấm.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 10

Mũ 'giữ ấm đầu' tiện dụng, dễ tìm.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 11

Thời trang 'chăn con công' một lần nữa lại lên ngôi.

Ảnh hài hước về đợt rét kỷ lục ở miền Bắc - Ảnh 12

Tranh thủ check-in lần đầu thấy người tuyết.

Theo VnExpress

Xem chi tiết