Ảnh hài hước trong ngày

Dép cao gót phiên bản Việt; đừng liều với gấu; điển hình cho xung đột giữa lý trí và con tim...

Dép cao gót phiên bản Việt.

Ngày xưa ơi…

Nỗi lo thời công nghệ.

Đâu là sự khác biệt?

Đừng liều với gấu.

Không trang điểm có khác.

Cứ bị giục là áp dụng chiêu này.

Điển hình cho xung đột giữa lý trí và con tim.

Chiêu uốn tóc đơn giản.

Theo VnExpress