Ảnh dự thi: Tình nguyện trong mùa thi

    329 liên quanGốc

    Thanh niên xung kích Trường THPT Thái Thuận (TP Bắc Giang) hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

    Mai Toan

      Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bac-giang-tren-tuyen-dau-chong-dich-covid-19/364111/anh-du-thi-tinh-nguyen-trong-mua-thi.html