Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện'

Đề nghị các "thím" tránh hết sang một bên để cho chị em... "thể hiện" nhé.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 1

Mải ngắm gái mà có cái kết quá "thốn".

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 2

Tránh hết ra cho chị thể hiện nào.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 3

Đừng có mà đùa với chị em nhé.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 4

Đi như ông anh bao giờ mới qua được.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 5

Tập gym cũng phải tạo dáng chứ.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 6

Muốn "chơi" chị không dễ đâu.

Ảnh động: Tránh hết ra cho chị em... 'thể hiện' - Ảnh 7

Cú tiếp ghế quá "thốn".