Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện'

Hãy ngưng "thể hiện" đi nhé, nếu còn hung hăng thích thể hiện thì cái kết khó ai đoán được lắm.

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 1

Xem thường đối thủ là được ăn "no đòn".

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 2

Đừng ngủ khi người trong nhà còn thức.

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 3

Muốn cứu người thì phải thoát thân đã chứ.

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 4

Muốn bay cao thì ngã đau thôi.

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 5

Ối giời, lần đầu mẹ chơi "món" này đấy.

Ảnh động: Thích thể hiện là... 'vào viện' - Ảnh 6

Đừng tưởng "bé" mà dễ bắt nạt nhé.