Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước

Trong cuộc sống có rất nhiều khoảnh khắc hài hước mà ta vô tình bắt gặp được.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 1

Uống ly cafe cho đỡ buôn này chú em.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 2

Chờ tí em khởi động cho "nóng người" đã nhé.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 3

Tôi không sao hết nhé.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 4

"vỏ chuối" đạp phải... người.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 5

Wow, ông anh làm ảo thuật giỏi quá.

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 6

Ối giời, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ảnh động: Nóng người với khoảnh khắc vô tình hài hước - Ảnh 7

Trả đồ lại cho tôi ngay nhé.