Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt

Chỉ muốn "thể hiện" một tí thôi nhưng cuối cùng lại nhận phải cái kết... "ê mặt".

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 1

Tránh ra, chị đang bận lắm.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 2

Em muốn anh làm "trò" gì nữa mới cười.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 3

Anh đi đây, không biểu diễn nữa đâu.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 4

Muốn bắt anh không dễ đâu.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 5

Mở "sâm banh" phải như thế này này.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 6

Đã yếu còn đòi ra gió.

Ảnh động: Những tình huống 'ê mặt' cười ra nước mắt - Ảnh 7

Úi giời, sao lại nặng như thế này.