Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười

Có những khoảnh khắc khi chứng kiến xong rồi mà bạn vẫn không thể nhịn nổi cười.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 1

Chạy như anh mới khỏe "toàn thân" nè.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 2

Lần đầu được đi xe đạp.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 3

Ối giời, xà này đểu quá.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 4

Hú hồn, pha thoát nạn "ngoạn mục".

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 5

Anh "chơi" tay không với chú luôn.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 6

Cả bóng cả người "vào rổ" luôn nhé.

Ảnh động: Khoảnh khắc khiến bạn không nhịn nổi cười - Ảnh 7

Ông anh không phải lo, có em đằng sau đây rồi.