Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ

Nếu bạn nuôi một chú mèo mà nó nghịch ngợm như thế này thì bạn phải "đau đầu" cả ngày.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 1

Cho em tắm cùng với nhé bà chị.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 2

Anh em đâu rồi, "quẩy" lên xem nào.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 3

Ối gì, cái "quái" gì mà ghê vậy?

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 4

Đẳng cấp mới chơi bóng bàn được như em nhé.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 5

Đên giờ đi ngủ rồi, chào mọi người nhé.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 6

Chúng mình cùng chơi trò trốn tìm nhé.

Ảnh động: Đau đầu vì những chú mèo nghịch như quỷ sứ - Ảnh 7

Ối, nhảy hụt mất rồi.