Anh đề xuất 7 nguyên tắc hợp tác về không gian mạng

(Chinhphu.vn) – Đề xuất các nguyên tắc hợp tác quốc tế về không gian mạng, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Hague kêu gọi các nước nỗ lực vì các lợi ích chung.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế Không gian mạng tổ chức tại London ngày 1/11, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đã đề xuất về 7 nguyên tắc về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mạng.

Thứ nhất, các chính phủ cần phải hành động một cách phù hợp trong không gian mạng và theo luật pháp quốc tế; (2) các cá nhân phải được tiếp cận không gian mạng; (3) người tiếp cận không gian mạng phải tôn trọng sự đa dạng của văn hóa, ngôn ngữ và hệ tư tưởng; (4) bảo đảm không gian mạng là nơi tự do bày tỏ chính kiến và các luồng thông tin khác nhau; (5) phải tôn trọng các quyền riêng tư cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ; (6) tăng cường hợp tác để đối phó với các mối đe dọa từ tội phạm mạng; (7) khuyến khích cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả trong việc đầu tư vào hệ thống mạng, các dịch vụ và nội dung.

Ông William Hague kêu gọi các nước bằng những nỗ lực ngoại giao và chính trị thực sự của mình, cùng nhau hợp tác vì các lợi ích chung, để vừa tận dụng tối đa tiềm năng xã hội và kinh tế của không gian mạng, vừa xây dựng nền tảng bảo vệ mình trước những những nguy cơ tiềm tàng.

Mai Hằng