Anh: Đại học nên rộng cửa cho nhiều đối tượng

    Gốc

    Các trường đại học nên tìm cách thu hút thêm sinh viên từ những nguồn "không chính thống" khác như những người trưởng thành đang vừa làm vừa học hay những người muốn quay lại sau khi bỏ học dở dang..., thay vì chỉ chăm chăm vào những người trẻ tốt nghiệp phổ thông hay cao đẳng như hiện nay. Đó là đề nghị mà Thư ký Hiệp hội các trường đại học Anh John Denham đưa ra gần đây trong bài phát biểu tại trường ĐH Leicester.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/9/20/209459.tno