Anh đã có vợ

Anh đã có vợ - Ảnh 1

* Chồng nói với vợ:

- Em yêu, chúng ta thật là hòa thuận. Chúng ta chung sống với nhau đã 10 năm rồi, mà không cãi nhau một lần nào.

- Em cũng biết là như thế, đồ vừa hèn vừa nhát ạ!

* Cô vợ hay ghen trách chồng:

- Anh đến là tệ. Hễ anh cứ trông thấy một phụ nữ xinh đẹp là anh quên phắt ngay là anh đã có vợ.

- Ngược lại - chồng cãi - chính khi đó anh luôn chợt nhớ ra rằng anh đã có vợ.

K. T (sưu tầm)