Ảnh: Cứu hộ nơi “khúc ruột” miền Trung - (13/11)

(Toquoc) – Cơn đại hồng thủy vẫn tiếp tục hoành hành ở miền Trung. Hàng ngàn ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy mái. Hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán. Công tác cứu hộ, cứu trợ vẫn tích cực triển khai không kể ngày đêm.