Ảnh của TTXVN đoạt Giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

Cùng xem lại những bức ảnh đoạt Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chụp.

Tác phẩm 'Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn' của tác giả Lâm Hồng Long đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Mẹ con ngày gặp mặt' của tác giả Lâm Hồng Long đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1996. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Những khoảnh khắc để lại' của tác giả Lương Nghĩa Dũng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V năm 2017. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ đọc thư nhà dưới chiến hào' của tác giả Đinh Ngọc Thông đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Từ thần sấm xuống xe trâu' của tác giả Nguyễn Văn Bảo đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Trạm quân y dã chiến' của tác giả Võ An Khánh đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Đấu pháo ở Dốc Miếu' của tác giả Lương Nghĩa Dũng đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Du kích đội rơm ngụy trang tiếp cận địch' của tác giả Dương Thanh Phong đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Du kích Cà Mau kéo pháo để tấn công cứ điểm Cái Keo của quân Nam Việt Nam' của tác giả Trần Bình Khuôl đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Bác Hồ với các anh hùng, chiến sỹ thi đua quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc' của tác giả Vũ Đình Hồng đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Đường ra tiền tuyến' của tác giả Hoàng Văn Sắc đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Tiểu đội 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc' của tác giả Hoàng Văn Sắc đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt III năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Từ ngục tối thắng lợi trở về' của tác giả Chu Chí Thành đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt IV năm 2012. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Hiên ngang' của tác giả Vũ Tạo đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt IV năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước' của tác giả Lê Minh Trường đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt IV năm 2007. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Những khoảnh khắc để lại' của tác giả Lâm Tấn Tài đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt V năm 2017. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tác phẩm 'Đường 20 quyết thắng' của tác giả Hứa Kiểm đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt V năm 2017. (Ảnh: PV/Vietnam+)