Anh có muốn đưa em đi không?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Anh và em sẽ mang kẹo, mang ít quà be bé gửi cho bác chủ nhà. Người đàn ông dân tộc có tuổi rất ít khi cười. Vợ của bác ấy chắc chắn cũng sẽ ít nói. Nhưng anh sẽ làm cho mọi người quý chúng mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=115480