Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới

Nguyên nhân sa sút là đây; Phong độ là nhất thời, kiểu tóc là mãi mãi; Khác biệt quá xa;… là những ảnh chế nóng nhất 24h qua.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 1

Trò hơn thầy, MU có phúc. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 2

Đại gia cứ để anh, tí hon thì anh lượn. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 3

Đã đau lại còn thốn. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 4

Nguyên nhân sa sút là đây. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 5

Phong độ là nhất thời, kiểu tóc là mãi mãi. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 6

Khác biệt quá xa. Ảnh: Internet.

Ảnh chế: Văn Gan đau đớn nhìn Mou 'sa ngã'; Lộ danh tính đại gia sắm 'siêu xe 2 tầng' đắt nhất thế giới - Ảnh 7

Mou thích thì Mou sắm thôi. Ảnh: Internet.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 22:35 18/10/2016